2-jų eigų rutulinis ventilis su pavara BEV

Rutulinis ventilis su pavara BEV yra skirti atlikti uždarymo funkciją vandeninėse šildymo arba oro kondicionavimo sistemose. Jie yra valdomi SPST signalu ir gali dirbti nuo bet kokio termostato ar jungiklio.

Kategorija:
  • Pasidalinti įrašu

Aprašymas

2-jų eigų rutulinis ventilis BEV su pavara yra normaliai uždarytas (NC)
Elektros prijungimą atlikite pagal 1 paveikslėlyje esančią schemą. Tuo metu, kai įtampa bus prijungta prie rudos spalvos laido, ventilis bus uždarytas. Kai įtampa prijungiama prie rudos ir juodos spalvų laidų, ventilis atsidaro. Nutraukus įtampą juodam laidui, ventilis grįš į pradinę padėtį (uždarytas).
Esamą vožtuvo padėtį nusako rankenėlės padėtis ant pavaros (žr. 2a ir 2b pav.). Jeigu rankenėlė yra statmena pavarai – ventilis uždarytas. Jei rankenėlė lygiagreti pavarai – ventilis atidarytas.


1 pav.

2a pav. Ventilis uždarytas

2b pav. Ventilis atidarytas

Novatoriškos konstrukcijos dėka pavara gali sukinėti vožtuvą 360°C kampu abejomis kryptimis. Tuo atveju, kai padėties pasikeitimo metu ateina dar vienas signalas keisti padėtį, pavara nesustoja ir nekeičia sukimosi krypties, bet suka ventilio rutulį toliau ta pačia kryptimi, kol pasiekia užduotą padėtį. Tai užtikrina greitą reakciją į poreikį pakeisti padėtį.

Jeigu kažkas blokuoja ventilio rutulį ir ventilis negali uždaryti srauto, pavara suka jį į kitą pusę. Tokiu būdu nešvarumai, kurie gali blokuoti srautą, nukreipiami kitur, o pavara apsaugoma nuo sugadinimo. Tai užtikrina ilgesnį pavaros tarnavimo laiką.

Ventilio montavimas


3 pav. Pavaros montavimas
Dėl ventilio ašies ir pavaros lizdo formos pavarą ant ventilio galima uždėti tik vienoje pozicijoje (žr. 3 pav.).

Prieš pradėdami montuoti ventilį, kruopščiai išplaukite sistemą, ypatingą dėmesį skirdami litavimo ar vamzdžių pjovimo likučių pašalinimui, taip pat rekomenduojame naudoti atitinkamus filtrus.

Ventilis BEV tiekiamas jau su uždėta pavara. Siekiant apsaugoti pavaros korpusą nuo pažeidimų, prieš montuojant ventilį, pavarą rekomenduojame nuimti. Tam tikslui ištraukite metalinį spaustuką ir nuimkite pavarą (žr. 3 pav.).

Ventilį sistemoje sumontuokite tinkamoje padėtyje (žr. 4 pav.). Užbaigus montavimo darbus, uždėkite pavarą ant vožtuvo ir užfiksuokite metaliniu spaustuku.

Atlikite elektros prijungimą pagal 1 pav. pavaizduotą schemą, naudodami originalų kabelį. Atidarinėti pavaros korpusą draudžiama.


4 pav. Montavimo padėtys

5 pav. Rankinis ventilio reguliavimas

 

Aptarnavimas

Rutuliniai ventiliai BEV sudaryti iš dviejų dalių – ventilio ir elektrinės pavaros. Ventilius BEV galima sumontuoti sistemoje be pavaros. Sumontavus vožtuvą, pavara gali būti uždėta bet kuriuo metu vėliau. Eksploatacijos metu pavara gali būti pakeista nestabdant sistemos darbo bei neišpilant joje esančio skysčio.

Elektros nutraukimo atveju ventilis pasiliks padėtyje, kurioje buvo iki nutraukimo. Norėdami pavarą perjungti į rankinį režimą, paspauskite ir pasukite pavaros režimo mygtuką į rankinio valdymo poziciją (žr. 5 pav.). Tokiu būdu galite valdyti ventilį rankenėlės pagalba. Atstačius elektros tiekimą, režimo mygtuką perjunkite atgal, kad pavara pereitų į automatinį darbo režimą .

Dėl savo vidinės sandaros ventiliai išlaiko didelį slėgio skirtumą bei yra sumažinta užsiblokavimo rizika po ilgo buvimo laiko vienoje padėtyje, kas užtikrina lengvą jų eksploatavimą.

Pritaikymo sritis

Rutulinis ventilis su pavara BEV yra skirti atlikti uždarymo funkciją vandeninėse šildymo arba oro kondicionavimo sistemose. Jie yra valdomi SPST signalu ir gali dirbti nuo bet kokio termostato ar jungiklio.

Techniniai duomenys

Diametras
Rp ½“, Rp ¾“, Rp 1“

Kvs
20, 45, 60 m3/h

Slėgio skirtumas
Maks. 6 bar

Darbinis slėgis
Maks. 10 bar

Atidarymo/uždarymo laikas
12 sekundžių

Ventilio korpusas
Žalvaris CW617N

Ventilio rutulys
Žalvaris CW617N

Vidinis pratekėjimas
klasė A wg PN-EN 12266-1

Terpės temperatūra
2 ÷ 110°C (trumpalaikė 150°C)

Aplinkos temperatūra
0 ÷ 55°C

Glikolio koncentracija
Maks. 50%

Pavaros maitinimas
230 V AC

Galia
Maks. 9 VA

Apsaugos klasė
IP44

Valdymo signalas
SPST

Elektros kabelis
3 x 0,75 mm2, izoliuotas, ilgis – 1 m.

 

Leidimai ir sertifikatai

Rutuliniai ventiliai BEV atitinka elektromagnetinio suderinamumo direktyvos EMC (2004/108/EB), žemos įtampos direktyvos LVD (2006/98/EB), RoHS2 (2011/65/EB) ir slėginių indų direktyvos PED (97/23/EB) reikalavimus. Rutuliniai ventiliai turi ES atitikties deklaraciją ir higienos atestatą NIZP-PZH.