Hidraulinis indas BLH su izoliacija

Hidraulinis indas naudojamas šilumos šaltinio ir šildymo kontūro hidrauliniam atskyrimui pagal EN 12828. Sistemos hidraulinis indas užtikrina kontūrų su siurbliais atskyrimą – šilumos šaltinio siurblio kontūro nuo šildymo sistemos siurblio kontūro.

Kategorija:
  • Pasidalinti įrašu

Aprašymas

Hidraulinis indas BLH susideda iš cinkuoto plieno korpuso, su viduje esančiu atskyrimo tinkleliu, dviejų dalių polietileno (XLPE) izoliacijos, automatinio nuorintojo su atbuliniu vožtuvu, išleidimo ventilio KFE ir dviejų termometrų. Be to BLH iki 200 kW turi įvotę temperatūros jutikliui ir kamštį G ½“. Iki 70 kW hidraulinis indas prie šildymo sistemos prijungiamas 1“ vidinio sriegio išvadais, tuo tarpu iki 200 kW hidraulinis indas prie sistemos jungiamas 2“ vidinio sriegio išvadais. Automatinis nuorintojas, išleidimo vožtuvas, termometrai ir įvorė jutikliui prijungiami prie  ½“ vidinio sriegio išvadų. Jeigu nenaudosite šių papildomų priedų, esančius išvadus užaklinkite G1/2“ aklėmis.


Artikulo Nr.
Pavadinimas/aprašymas
90 801 00
Izoliuotas hidraulinis indas BLH 801, 70 kW, 4 x 1“ vid.sr, 4 x ½" su automatiniu nuorintoju, išleidimo ventiliu ir termometrais
90 822 00
Izoliuotas hidraulinis indas BLH 822, 200 kW, 4 x 2“ vid.sr, 6 x ½" su automatiniu nuorintoju, išleidimo ventiliu ir termometrais, gilze jutikliui ir kamščiu

Pritaikymo sritis

Hidraulinis indas naudojamas šilumos šaltinio ir šildymo kontūro hidrauliniam atskyrimui pagal EN 12828. Sistemos hidraulinis indas užtikrina kontūrų su siurbliais atskyrimą – šilumos šaltinio siurblio kontūro nuo šildymo sistemos siurblio kontūro. Taip sudaromos tinkamos hidraulinės darbo sąlygos cirkuliaciniams siurbliams, automatiškai balansuojant srautus. Hidraulinis indas užtikrina sklandų šilumos šaltinio ir šildymo sistemos darbą ir tuo atveju, kai dalis šilumos vartotojų yra išjungti, bei prailgina cirkuliacinių siurblių eksploatavimo laiką. Savo konstrukcijos ir savybių dėka hidraulinis indas atlieka nuorinimo funkciją bei padeda atskirti įvairius teršalus iš šildymo sistemos, kurie gali būti pašalinami per išleidimo ventilį. Dar viena hidraulinio indo funkcija – grįžtamo į šilumos šaltinį termofikacinio vandens temperatūros pakėlimas.

Leidimai ir sertifikatai

Hidraulinis indas BLH atitinka slėginių indų direktyvą 2014/68/ES ir atitinkamai pagal straipsnį 4,3 (pripažinta inžinerinė praktika) neturi CE ženklinimo.

Techniniai duomenys

Parametras/dalis
Art.Nr. 90 801 00
Art.Nr. 90 822 00
Prijungimas prie sistemos
1“ vidinis sriegis
2“ vidinis sriegis
Papildomų priedų prijungimas
½“ vidinis sriegis
Srautas
Maks. 4,0 m3/h
Maks. 11,9 m3/h
Galia
Maks. 70 kW prie ΔT = 15K
Maks. 200 kW prie ΔT = 15K
Nominalus komplekto darbinis slėgis
PN 6 bar
Darbinė temperatūra
Maks. 90°C
Nominalus indo hidraulinio darbinis slėgis (be priedų)
PN 16 bar
Darbinė hidraulinio indo temperatūra (be priedų ir izoliacijos)
Maks. 110°C
Glikolio koncentracija
Maks. 50%
Hidraulinio indo korpusas
Cinkuotas plienas
Izoliacija
Polietilenas (XLPE)
Nuorintojas
G 3/8“ su atbuliniu vožtuvu G ½“
Išleidimo ventilis
Nikeliuotas, G ½“
Termometrai
ø63 mm, 0÷120°C, G ½““, kl. 2,0
Gilzė jutikliui, kamštis (tik Art.Nr. 90 822 00)
½“ vidinis sriegis
-