Nuotėkio stebėjimas ir apsauga, signalizavimo prietaisai